Başarı Dergisi Yayınları »  Mutlak Başarı
SÜREÇ ODAKLI ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE OPTİMUM BAŞARI SÜRECİ
İLETİŞİM : Web tabanlı Ölçme Değerlendirme Platformu ile 7x24 hızlı ve ayrıntılı bilgi paylaşımı ile eksiklerin ve sorunların tespiti.
REHBERLİK : Sürecin her aşamasında Öğretmen - Veli - Öğrenci İletişimi ile eksikliklerin ve sorunların hızla giderilmesi
FARKLILIKLARIN BELİRLENMESİ KAVRAMA PEKİŞTİRME GELİŞTİRME
   MATERYAL

İlkadım Birey
Tanıma Envanteri

Konu Anlatım Kitapları

Modüler Konu
Anlatım Kitapları

Yaprak Testler
Kazanım Testi
Ünite - Konu - Kazanım
Değerlendirme Testleri
Ünite Dönüt
Değerlendirme Testi

Zümre Sınavları

Deneme Sınavları

  Tek Oturumda, bütüncül olarak uygulanan İLKADIM Birey tanıma Envanteri ile öğrencinin, Kişilik Özellikleri, Çalışma Alışkanlıkları, Baskın Zekası, Alan Yeteneği ve Mesleki İlgisinin belirlenmesi. Yeni Müfredata Uyumlu Yıllık Planlarla Paralel Yıllık Planlarla Uyumlu
     AMAÇ Okul genelinde, Sınıf Özelinde Öğrenme Stillerine, Kişilik Özelliklerine, Çalışma Davranışına, Baskın Zekasına, Alan Yeteneğine ne Göre Demografik dağılımlarının tespiti   Kazanım testleri Çoktan Seçmeli, Dönüt Testleri ise; "Doğru Yanlış", "Boşluk Doldurma", "Eşleştirme", "Hangisi Doğru", "Tanılayıcı Dallanmış Ağaç", "Yapılandırılmış Grid", "Kelime İlişkilendirme", "Venn Diyagramı", "Bulmaca", "Anlam Çözümleme Tablosu" ve "Açık Uçlu Sorular" ile yapılmaktadır. Soruların Tutarlılığı, güvenirliği ve kapsam geçerliğine dikkat edilmiş sınav uygulamaları.
   MÜFREDAT        
 
 
  MUTLAK BAŞARI YAYINLAR DESTEK
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Kayhan Mahallesi Kirişçikız Çıkmazı No:10 (Sönmez İş Sarayı Arkası) Osmangazi / Bursa
Telefon : 0(224) 220 63 61
Faks : 0 (224) 220 63 60
E-posta : info@basaridergisi.com
Web : http://www.basaridergisi.com
Copyright © 2012 Datasis Yazılım Donanım İletişim Yayıncılık Eğitim ve Sınav Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (BİL-KOD :1191)